Vinaphone

Tạo lời cảm ơn
của bạn

01
Thông điệp
nhắn gửi
02
Thông tin
người nhận
Chọn template
 • Không nhập tên
 • An
 • Anh
 • Bảo
 • Bình
 • Châu
 • Cường
 • Đức
 • Dung
 • Duy
 • Duyên
 • Giang
 • Hải
 • Hằng
 • Hiền
 • Hiếu
 • Hoà
 • Hoàng
 • Hưng
 • Huy
 • Khang
 • Khoa
 • Lan
 • Linh
 • Long
 • Mai
 • Minh
 • Nam
 • Nga
 • Ngân
 • Nghĩa
 • Ngọc
 • Nhật
 • Như
 • Nhung
 • Phong
 • Phúc
 • Phương
 • Quang
 • Sương
 • Tâm
 • Thắng
 • Thanh
 • Thành
 • Thảo
 • Thiện
 • Thịnh
 • Thư
 • Tiến
 • Toàn
 • Trâm
 • Trang
 • Trúc
 • Trung
 • Tuấn
 • Tùng
 • Vân
 • Việt
 • Vy
 • Yến
Tên bạn nhập không có trong danh sách.
Video mẫu
Đổi mẫu khác
Nhập nội dung thông điệp (tối đa 40 ký tự cho mỗi lời nhắn)
Lời nhắn 1
Còn lại 15 ký tự
Lời nhắn 2
Còn lại 15 ký tự
Lời nhắn 3
Còn lại 15 ký tự
Lời nhắn 4
Còn lại 15 ký tự

Bạn chắc chắn muốn thoát?

Video của bạn vẫn chưa hoàn thành

Về trang chủ

Bạn cần hỗ trợ?

Họ & tên
Còn lại 15 ký tự
Email
Còn lại 15 ký tự
Số điện thoại
Còn lại 15 ký tự
Vấn để cần hỗ trợ
Còn lại 15 ký tự