Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì trong thời kỳ đất nước đổi mới

Đối với một quốc gia, các thành viên của Đoàn Thanh niên được coi là trụ cột của quốc gia và là vườn ươm của tương lai của đất nước. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo. Đoàn gồm những thanh niên tiên tiến, có ý thức phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, là đoàn viên Đoàn thanh niên cộng sản, là nguồn bổ sung quan trọng đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của đảng.

Vậy cụ thể Đoàn viên là gì? Vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ mỗi đoàn viên ra sao? Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì? Mọi thắc mắc của bạn sẽ đều được giải đáp trong bài viết này.

Đoàn viên thanh niên là gì?

Trước khi tìm hiểu là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì chúng ta cùng làm rõ khái niệm, định nghĩa Đoàn viên thanh niên là gì?

Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên tiên tiến của Việt Nam phấn đấu theo lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Thanh niên ưu tú Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh thể hiện sự điều chỉnh của pháp luật dân tộc và Điều lệ Liên minh thông qua quá trình học tập, rèn luyện, tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, sống lành mạnh, tiết kiệm, trung thực, nghiêm chỉnh.

Tìm hiểu khái niệm Đoàn viên thanh niên là gì?
Tìm hiểu khái niệm Đoàn viên thanh niên là gì?

Đoàn viên là thanh niên Việt Nam là tấm gương về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của dân tộc, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, trung thực, tích cực, trong học tập, lao động và hoạt động xã hội. Đội viên Đội Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động trong khuôn khổ chính trị, hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đoàn là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, Đảng trực tiếp cử chi hội thanh niên giáo dục, giúp đỡ thanh niên tiên tiến trở thành đoàn viên, công đoàn viên ưu tú kết nạp đảng. Vì vậy, Đoàn thanh niên là tổ chức quần chúng gần đảng nhất, khi giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức là đảng viên chính thức để xem xét kết nạp vào đảng.

Đoàn Thanh niên luôn thực hiện công khai, giáo dục hướng dẫn thanh niên hiểu sâu sắc hơn thực chất của Đảng, góp ý kiến ​​cho đảng, phê bình cán bộ, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch. Nghị quyết lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI nhằm tích cực hưởng ứng, học tập, nghiên cứu và thực hiện Cuộc vận động “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Vì vậy, trong thời đại nhất là trong thời kỳ mới này vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên là vô cùng quan trọng. 

Mỗi Đoàn viên Thanh niên có vai trò như thế nào? 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là thành viên thuộc hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nhà nước. Trong hệ thống này, đảng là lãnh đạo và đoàn viên là một trong các tổ chức thành viên. Nói đến đoàn viên, chúng ta đều biết đây là lực lượng năng động, sáng tạo và năng động. Các thành viên được thừa hưởng nhiều giá trị tốt đẹp từ cha mẹ như yêu nước, cần cù, anh dũng, sáng tạo, lạc quan, yêu thương con người, vì chính nghĩa,…

Chính vì vậy, đoàn viên thanh niên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hơn ai hết. Đoàn viên thanh niên là những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch, đội viên TNXP phải thật sự tỉnh táo, dù thế nào cũng phải chiến thắng chúng.

Đoàn viên thanh niên được xem như là trụ cột và mầm non tương lai của quốc gia và có vai trò vô cùng quan trọng.
Đoàn viên thanh niên được xem như là trụ cột và mầm non tương lai của quốc gia và có vai trò vô cùng quan trọng.

Mặt khác, chúng ta cần xác định cho mình giá trị đích thực của cuộc sống. Vì một khi các thành viên có định hướng đúng đắn thì các thành viên sẽ có lý tưởng sống và làm đúng. Thanh niên cần nỗ lực “phấn đấu trở thành thanh niên trong thời kỳ mới có trái tim trong sáng, trí tuệ và khát vọng lớn”.

Đối với đảng: Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của đảng, là đội dự bị của đảng, là nguồn cung cấp cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đảng.

Đối với đất nước: Liên minh là hậu phương vững chắc để cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm đến công tác giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh niên.

Đối với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn viên tiền phong là đội trưởng, chịu trách nhiệm tổ chức đội, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội viên thiếu niên tiền phong, được tạo điều kiện thuận lợi để duy trì, hoạt động đội.

Mỗi Đoàn viên thanh niên có nhiệm vụ gì? 

Mỗi đoàn viên khi được đứng trong hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều tự hào và hãnh diện vì đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ sau:

Sống theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, vì vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đoàn viên công đoàn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Đồng thời, tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Là đội viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mỗi đội viên có trách nhiệm phát huy hết vai trò của Đội là trường học xã hội chủ nghĩa, vì thanh niên và vì thanh niên tiến ra thế giới. Quốc dân đảng. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa được thực hiện thuận lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.
Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn.

Tạo tiền đề, đi đầu trong việc thực hiện phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện các nội dung của Phong trào Thanh niên xung kích, phát triển mạnh mẽ kinh tế – xã hội. Bảo vệ Tổ quốc và tạo điều kiện để thanh niên thể hiện tài năng với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đóng góp cho tập thể và xã hội, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn là thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn thanh niên, luôn đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, luôn tạo điều kiện giúp thanh niên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Từ đó khẳng định mình trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo điều kiện để thanh niên phấn đấu tu dưỡng, tiến bộ, ngày càng phát triển.

Tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn: thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục nhận thức cho thanh niên để họ hiểu biết cơ bản hơn về tổ chức công đoàn, giúp họ tu dưỡng và phấn đấu trở thành đoàn viên công đoàn.

Tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân: Là đoàn viên công đoàn, chúng tôi gánh vác nhiệm vụ gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ đảng, chính quyền, chấp hành các quy định, nghị quyết của công đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ?

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải có lý tưởng và đạo đức cách mạng, có lối sống có chữ, có ý chí tự cường và giữ nước, có trình độ văn hóa, tốt. về chuyên môn, nghiệp vụ; có ý chí sáng tạo công nghệ mới, có ý chí vượt lên đói nghèo, lạc hậu, phấn đấu thực hiện mục tiêu làm giàu cho dân, nước nhà, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ?
Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì để hoàn thành nhiệm vụ?

Là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì? Sau đây là những điều mỗi đoàn viên cần lưu ý: 

Tu dưỡng lý tưởng và rèn luyện đạo đức, có lối sống văn minh, nghiêm chỉnh chấp hành chính sách của Đảng và pháp luật của dân tộc. Là một hình mẫu xã hội và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Tích cực học tập nâng cao trình độ trong các mảng chính trị, học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ. Nỗ lực nâng cao tay nghề, trình độ lao động, ngoại ngữ, tin học,… vươn lên làm chủ các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ.

Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, tham gia đội thanh niên tình nguyện, sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương, đơn vị.

Phấn đấu nâng cao chất lượng đoàn viên; tích cực tham gia các hoạt động của đoàn, hội, đội mỗi đoàn viên có tinh thần hòa đồng với hoạt động của tập thể thanh niên nơi mình sinh sống, làm việc.

Đoàn viên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải là một công dân tốt, bạn tốt của thanh niên, làm gương tốt cho trẻ em, có uy tín trong các nhóm và cộng đồng thanh niên.

==>> Xem thêm:

Để trở thành đoàn viên thanh niên, học sinh cần làm gì?

Phấn đấu trở thành Đội viên Đội Cộng sản Hồ Chí Minh, trước hết là phấn đấu trở thành công dân tốt, sống, làm việc và học tập theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực lao động, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là Đoàn thanh niên – các hoạt động do Đoàn thanh niên thực hiện. Nghiên cứu điều lệ Đoàn và xung phong sinh hoạt trong tổ chức cơ sở Đoàn sẽ được tặng danh hiệu “Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.

Để trở thành đoàn viên thanh niên, học sinh cần làm gì?
Để trở thành đoàn viên thanh niên, học sinh cần làm gì?

Tích cực học tập và rèn luyện, nâng cao toàn diện trình độ, có những cống hiến và trưởng thành. Tích cực lao động sản xuất để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng làm nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc và bảo vệ Tổ quốc. Luôn quan tâm hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, làm gương cho thanh niên về mọi mặt.

Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, trước hết là tích cực vào các hoạt động do Đoàn trường tổ chức, phấn đấu trở thành thanh niên gương mẫu về mọi mặt, trở thành thanh niên nòng cốt của các phong trào.

Đồng thời mỗi công đoàn viên tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo nội dung kế hoạch rèn luyện công đoàn thời kỳ mới, trong đó có 5 tiêu chuẩn rèn luyện và 10 tiêu chí hành động.

Trên đây, chúng tôi đã trả lời câu hỏi là đoàn viên thanh niên cần phải làm gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Hy vọng bài viết đã mang đến cho bạn thật nhiều kiến thức thú vị.