Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì? Những điều đoàn viên cần biết

Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh – một cụm từ quen thuộc với mỗi người Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến ​​thắc mắc về việc Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là gì và chức năng, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của nó. Để giúp người đọc hiểu rõ nội dung này, chúng tôi mong muốn gửi đến bạn đọc những thông tin sau đây qua bài viết, cùng theo dõi nhé!

Khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được biết là một tổ chức chính trị xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ sáng lập, bao gồm những thanh niên tiên tiến tự giác phấn đấu, tu dưỡng theo lý tưởng độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa để xây dựng đất nước: dân giàu – nước mạnh – xã hội công bằng – dân chủ – văn minh.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là "cánh tay nối dài" của nhà nước.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là “cánh tay nối dài” của nhà nước.

Đoàn Thanh niên, thành viên của hệ thống chính trị do Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị khác: Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh,…

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức tiên tiến của thanh niên Việt Nam, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật quốc gia, bình đẳng trước pháp luật và xã hội với mọi thành viên khác trong hệ thống chính trị – xã hội.

Đoàn có ba tính chất cơ bản: chính trị, tiên tiến và quần chúng.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có chức năng gì?

Bên cạnh việc giải thích định nghĩa Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh là gì, dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu thêm về các chức năng cơ bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng dự bị động viên, đội quân xung kích cách mạng tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn Thanh niên là tổ chức quần chúng sát với đảng nhất.

Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên hiểu biết sâu sắc về đảng, tham mưu, góp ý cho đảng, phê bình đảng viên và cán bộ, tham gia công tác xây dựng đảng, trau dồi thêm đội ngũ cán bộ, đoàn thể. đảng và đất nước.

Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, có vị trí xung kích đi đầu trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là trường xã hội chủ nghĩa cho thanh niên, tầng lớp đại diện cho việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tuổi trẻ.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức về chính trị xã hội, là nơi thanh niên có điều kiện cống hiến và trưởng thành, là môi trường đoàn kết thân thiện để mọi người trao đổi ý kiến, tình cảm, trên cơ sở đó giúp mọi người cùng tiến bộ.

Đoàn có nhiệm vụ khuyến khích bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của đoàn viên thanh niên giúp họ trưởng thành về mọi mặt.
Đoàn có nhiệm vụ khuyến khích bảo vệ và phát huy những mặt tích cực của đoàn viên thanh niên giúp họ trưởng thành về mọi mặt.

Để phát huy hết chức năng của Đội Thiếu niên Xã hội Chủ nghĩa Trường học, Đội Thiếu niên cần thực hiện những việc sau:

Thứ nhất là tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích của mình trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tổ chức các cuộc vận động, phong trào, hoạt động nhằm tập hợp mục tiêu, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh. vì tuổi trẻ, vì sự tiến bộ của tuổi trẻ.

Thứ hai là đa dạng các hình thức giáo dục thanh niên, hướng dẫn thanh niên theo đuổi những giá trị cao cả, sống có ích, có trách nhiệm với xã hội, thực hiện có hiệu quả Phong trào “Làm theo lời Bác” liên quan đến Chương trình “Thắp sáng ước mơ Việt Nam” cho thanh niên, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh “, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động của mọi người để xây dựng và góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và xã hội.

Thứ ba là tăng cường phong trào hành động cách mạng và góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của thanh niên. Góp phần giúp đỡ thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên phát triển bản thân.

Thứ tư là tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội và tích cực đảm nhận những nhiệm vụ mới khó. Đi đầu trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, bảo vệ môi trường, thực hiện văn hóa giao thông, động viên trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn miền núi.

Đoàn là thành viên của trong bộ máy chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam ta. Trong hệ thống này, Đảng là lực lượng lãnh đạo và Hội Thanh niên là một trong những tổ chức thành viên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mang sứ mệnh, vai trò gì?

Không chỉ chỉ rõ khái niệm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì, trong bài viết này chúng tôi còn giúp bạn hiểu rõ vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên. 

Đối với Đảng: Đoàn Thanh niên hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Đối với đất nước: Đoàn là hậu phương vững chắc để cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các cơ sở trong nhà nước, đoàn thể, tổ chức xã hội quan tâm đến các mặt về giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh niên.

Đối với tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức, bộ máy và hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.

Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Đoàn có vai trò to lớn, là người phụ trách đội chịu trách nhiệm về công tác xây dựng tổ chức đội, tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức hoạt động đoàn đội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Theo điều lệ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều 2 và Điều 3 quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn như sau:

Nhiệm vụ của các đoàn viên

– Luôn phấn đấu vì lý tưởng, đường lối của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Đi đầu trong việc chấp hành và vận động thanh niên chấp hành chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Tham gia xây dựng và bảo vệ đảng cũng như chính quyền. Chấp hành điều lệ liên đoàn và các nghị quyết của liên đoàn; tích cực thúc đẩy các tổ chức liên đoàn thanh niên; hoạt động nhóm và đóng hội phí theo yêu cầu.

– Liên hệ chặt chẽ với thanh niên, tích cực xây dựng Liên đoàn Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giúp đỡ các thế hệ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

Tìm hiểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?
Tìm hiểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào?

Quyền hạn của đoàn viên

– Yêu cầu tổ chức đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, được giúp đỡ, tạo điều kiện để trưởng thành.

– Đại diện, đề cử, bầu cử ban lãnh đạo công đoàn các cấp.

– Tìm hiểu, thảo luận, chất vấn, phản biện, biểu quyết, đề xuất và bảo lưu ý kiến ​​của mình về công việc của Đoàn thanh niên.

==>> Xem thêm:

Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, điều này được thể hiện rõ như sau:

Các cơ quan lãnh đạo cấp cao của công đoàn được bầu ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân chịu trách nhiệm.

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của công đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của liên đoàn thanh niên các cấp là đại hội hoặc hội nghị đoàn viên công đoàn cấp tương ứng. Cơ quan chủ quản giữa hai kỳ đại hội là ban chấp hành do đại hội đoàn thanh niên cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp cấp ủy, cơ quan lãnh đạo là ban thường vụ do cấp ủy cùng cấp bầu ra.

Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban chấp hành liên đoàn thanh niên các cấp có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác với đại hội, đại hội cùng cấp, ban chấp hành liên đoàn thanh niên cấp trên và cấp ủy cùng cấp, thông báo cho cấp ủy. đội dưới.

Các nghị quyết của liên minh phải được thực hiện nghiêm túc, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

Cung cấp thông tin và ý kiến ​​cho tất cả các thành viên trước khi quyết định công việc của đoàn và biểu quyết, những ý kiến ​​thuộc thiểu số có quyền báo cáo với Đoàn cấp trên cho đến khi Đại hội đại biểu toàn quốc phải tuân thủ nghiêm túc nghị quyết hiện hành.

Trên đây là những nội dung, thông tin trên có liên quan đến Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì cũng như tìm hiểu nhiệm vụ, chức năng, vai trò,… của tổ chức Đoàn Thanh niên. Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn đọc, hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tới nhé!